GST

जीसटी खरोखरच सोपी कर पद्धती आहे का ? की जीसटी हा सरकारने लावलेला मोठा कर आहे ? –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.

Firms to forfeit profiteered amount under GST—सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.

जीसटी ची अंमलबजवणी झाल्यानंतर दुसरे व्यवसाय ताब्यात घेण्याची संधी [ acquisitions ]: श्री आदि गोदरेज —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.

जीसटी — १० मार्गदर्शक तत्वे — सोपे संक्रमण होण्यासाठी [ smooth transition ] —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

जीसटी –स्मार्ट फोन वगैरे वस्तू महाग होतील —-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

जीसटी चे काही परिणाम –रेफ्रीजरेटर –वाशिंग मशीन वगैरे [ घरगुती उपकरणे ] स्वस्त होणार –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.[audio src=”http